•  

  Montagevejledning trægulv

  Den rigtige montering og efterfølgende pleje er vigtige forudsætninger for plankegulvets fremtoning og levetid. Her finder du den professionelle vejledning til montering af lamelgulve på strøer og som svømmende gulv. Se desuden også plejevejledning af såvel olierede som lakerede trægulve.

  Anvisningerne i TRÆ64 (lægning af trægulve) udgivet af Træbranchens Oplysningsråd skal følges.

  Montagevejledning trægulve med limfri click-system Opbevar de uåbnede gulvpakker i det fremtidige rums klima (40-60% RH ved 18-24gr) i mindst 48 timer. Pakkerne må først åbnes en efter en, når gulv-monteringen påbegyndes.

  Gulvet er til svømmende nedlægning uden brug af lim. Dette betyder, at der altid skal holdes afstand til vægge, trapper, faste installationer mm.

  Undersøg og kontroller undergulvkonstruktionen: den SKAL være tør, ren, fast og plan. Fjern altid gulvtæpper og check, at undergulvet overholder kravene til planhed +/- 2 mm på en 2 meters retholt. Vær opmærksom på, at betongulv kræver dampspærre og gulvunderlag. Der må aldrig monteres dampspærre på organiske materialer (f.eks. træ), da dette kan forårsage råd og svamp.

  Vælg altid undergulv iht. dit eget gulv – alle gulve er unikke. Mål rummet op og beslut monteringsretningen. Sidste rækkes bredde skal min. være 50mm, ellers justeres bredden af første række. Vær opmærksom på 10mm afstandskrav til vægge og faste installationer mm. Monter max. 8 x 12meter, ellers laves dilatationsfuger. Der laves ligeledes dilatationsfuger ved rumdeling mm.

  Ved gulvvarme må overfladetemperaturen max. være 27gr. Erfaringsmæssigt svarer en over-fladetemperatur på 27gr til 34gr fremløb i et vandbaseret gulvvarmesystem i betonlag. Vær opmærksom på, at løse tæpper kan øge overfladetemperaturen med ca. 2gr.

  Gulvet kontrolleres løbende under monteringen. Husk derfor at kontrollere hver enkelt planke før.